Pazarlama Otomasyonu Nedir, Avantajları Nelerdir?

Artık kapı kapı dolaşıp ürünlerin tanıtıldığı pazarlama devrinin sonu geldi. Devir yazılımları ve araçları içeren pazarlama otomasyonu devri. Ancak yapılan araştırmalar birçok pazarlama otomasyonu uygulamasının başarısız olduğunu gösteriyor. Aslında bu şaşırtıcı bir sonuç değil. Bu uygulama, tek başına müşteri ve yeni iş yaratmaya yetmez. İşin doğrusu, yazılımlar mevcut pazarlama çalışmalarını kolaylaştırmak için kullanılmalıdır.

Pazarlama Otomasyonu Nedir?

En genel tanımıyla pazarlama otomasyonu, şirketlerin ve işletmelerin pazarlama departmanlarında pazarlama çalışmalarını desteklemek için kullanılan yazılımlar ve araçlar olarak ifade edilebilir. Aslında bu uygulamalar sayesinde insan kaynaklı hatalar en aza indirilebilir. Özellikle veri toplama ve veriler arasında anlamlı ilişkiler kurma açısından otomasyon faydalı sonuçlar sunmaktadır.

Bunun yanı sıra pazarlama kampanyalarının başlatılması ve uygulanması sırasında da farklı yazılımlardan destek almak mümkündür. Birçok durumda, tekrarlı işlerde insan kaynaklarından faydalanmak yerine bu süreçlerin otomatikleştirilmesi olarak karşımıza çıkar.

Pazarlama Otomasyonun Avantajları

Aslında bu uygulama, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri deneyimi yönetiminin alt uygulaması gibi görülebilir. Pazarlama otomasyonu, işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterileriyle olan ilişkisini düzenlemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra farklı avantajlar da sunar.

  • Veriye Dayanan Karar Verme Süreçleri

Pazarlama alanında içerikten sonra karşımıza çıkan en önemli kavram şüphesiz ki büyük veri. Aslında veri, pazarlama çalışmalarındaki en değerli kaynak olabilir. Verilerin doğru bir şekilde toplanması ve işlenmesi, müşteri memnuniyetinden stok durumuna kadar bir çok önemli bilgi sağlar. Verinin otomasyon sürecine dahil edilmesi de uygulama için gerekli insan kaynaklarının ve zamanın azaltılmasına yardımcı olur.

  • İş Gücü ve Maliyet Tasarrufu

Özellikle tekrarlı işlerin yazılım ile çözülmesi, önemli bir iş gücü tasarrufuna yol açar. Pazarlama otomasyon yazılımlarının ilk yatırım maliyeti ve eğitim maliyeti olsa da yapabildikleri işler göz önünde bulundurulunca bu maliyet oldukça önemsiz kalır. İşletmeler, verilerle uğraşmak zorunda kalan çalışanlarını farklı alanlara yönlendirebilir. Bu da iş geliştirme süreçlerine ve işletme cirosuna katkıda bulunabilir.

  • Kapsamlı Müşteri Değerlendirmesi

Pazarlama otomasyonu uygulamalarının müşteri ilişkileri yönetimi sistemleriyle birleştirilmesi birçok açıdan oldukça faydalıdır. Pazarlama çalışmaları sonucu elde edilen veriler, hangi uygulamaların müşterilerde daha iyi yansıması olduğunu gösterebilir. Müşterilerin her yönden ele alınması, daha verimli bir müşteri yolculuğuna ve deneyimine yardımcı olur.

Uğur; okumayı, araştırmayı öğrenmeyi seven, 5 yıldan uzun süredir dijital pazarlamanın her alanında tecrübe edinmiş biri. Şu anda Faladdin&Binnaz'da Performans Pazarlaması ve ASO ekibinde yer almakta.

E-Posta

More from our blog

See all posts